Sofia Vähäjylkkä: Botox mot huvudvärk i Sverige

lördag 1 augusti 2020

Botox mot huvudvärk i Sverige

Botox är en svår grej att ta upp på det sättet att man grundligt måste förklara hur det används medicinskt innan man kan gå in på kärnsyftet i det man vill säga.

Varför då, tänker ni. Jo, för att botox i vardagligt tal står för en sak, något som har blivit en allmän sanning om vad det är och vad det används till.


Jag kan nästan garantera att du som själv inte använt eller läst på om botox kommer att få en aha-upplevelse när du får höra om dess användningsområden och får höra hur nedsmutsat dess rykte är.


Visste du att:

Botox är ett läkemedel och används i 90% i medicinskt syfte. Endast 10% används alltså endast i skönhetssyfte.


- Botox är ett muskelavslappnande medel som produceras av en bakterie vid namn Clostridium botulinum.


- Botox är inte permanent utan bryts ner av kroppen. Efter 3-4 månader är ämnet borta.


- Botox används för sjukdomar så som: kronisk migrän och spänningshuvudvärk, cerebral pares (cp-skada), bruxism (tandgnissling), muskelvärk, tics, skelning, överdriven svettning, urininkontinens och muskelspasmer/felställningar.


- Botox används som behandling för både barn och vuxna. Barn med cp-skador kan behandlas vid en så ung ålder som 2 år. 50% av alla barn med cp-skador behandlas med botox.


- Botox har varit godkänt som läkemedel av Läkemedelsverket sedan 1991. För behandling mot kronisk migrän blev läkemedlet godkänt så sent som 2013.


- Du kan få botox på recept om du har diagnosen 'kronisk migrän' och inte har fått tillräcklig effekt av annan behandling.


Har vi fått rätsida på att botox är allt annat än bara ett medel för ytlighet nu? Bra!


Då kommer vi så klart till den andra felaktiga bilden som florerar därute om detta läkemedel: att ett nervgift som botox får injiceras i människor är livsfarligt!


Stämmer det att botox är livsfarligt? Ja, på sätt och vis. Det krävs bara ett halvt kilo av ämnet för att ta död på hela mänskligheten.

Vad som däremot inte stämmer är att det är livsfarligt att injicera det även om det görs av professionella.

När botox injiceras i den mänskliga kroppen så är substansen extremt utspädd. Alltså är det inte rent botox i den spruta som läkaren har i sina händer. För att orsaka permanenta skador på en människa så krävs det relativt stora mängder av lösningen, betydligt mer än de få sprutor du får av din läkare eller på din skönhetsklinik.


Botox mot huvudvärk i Sverige


Som jag skrev tidigare så blev botox godkänd som lälemedel mot kronisk migrän år 2013. Det betyder att personer med kronisk migrän kan få botox på recept. Som med andra läkemedel så hämtas även det ut på apoteket, patienten tar sedan med läkemedlet till en klinik som injicerar det på patienten för en "sticksumma". Patienten får då en del av läkemedlet bekostat av landstinget, en behandling går på runt 2000kr istället för ca 5-6000kr. I vissa fall injiceras läkemedlet på plats hos en neurolog.


För att få diagnosen kronisk migrän i Sverige så krävs det att du 15 dagar i månaden har huvudvärk, varav 8 dagar av dessa ska vara av migränkaraktär. Detta ska ske minst tre månader av året.


Har du diagnosen 'kronisk spänningshuvudvärk' vet du nog hur begränsande och funktionsnedsättande din diagnos är. Kanske har du huvudvärk mer än de 15 dagar som krävs för en kronisk migrändiagnos? Kanske har du det till och med varje dag? Då är jag ledsen att säga att du har extrem otur - du har fel huvudvärk.

Din huvudvärk är av en sort som betyder att du inte kan få botox på recept, inte ens om alla andra behandlingar du provat har varit verkningslösa. Även om du har provat botoxbehandling med god effekt så kan du omöjligt få hjälp av vården att bekosta den behandling du behöver. Istället får du gräva i dina fickor och punga ut kostnaden själv, som ligger på ca 5-6000 per gång. Behandlingen håller i ungefär 3 månader, så på ett år kommer du upp i en summa om 20-24 000kr.

Har du ännu mer otur och helt enkelt inte har råd att subventionera din behandling? Då får antingen ta lån eller helt enkelt leva med att ha ont, leva med sjukskrivningsdagar, minskad livsglädje, minskad ork och känslan av att vara en belastning för samhället.


Någon gång, någonstans, beslutade någon att botox var en behandling som var godkänd som läkemedel mot en rad sjukdomar. Kronisk migrän ingår i den listan, men inte kronisk spänningshuvudvärk.


Enligt en studie som gjorts på patienter med kronisk migrän så visade det sig att hela 70% hade haft god effekt. Hos 7 av 10 personer hade besvären minskat till hälften efter fem behandlingar. Trots det goda resultatet från studien så får endast 1,05-5,5 procent av alla migränpatienter tillgång till botoxbehandling idag, i vissa landsting är det i princip omöjligt. De med kronisk spänningshuvudvärk får ingen alls.


I Sverige lider ca 2% av befolkningen av kronisk migrän, medan siffran för kronisk spänningshuvudvärk ligger på 3%. Spänningshuvudvärk står för 75% av all huvudvärk.


När du söker behandling för spänningshuvudvärk i Sverige idag så varken nämns det av din doktor eller skrivs på medicinska hemsidor att botox skulle vara ett alternativ. Gräver du noggrant genom internet så hittar du att botoxbehandling inte har kunnat bevisas ge någon effekt. Alltså har det heller inte bevisats att det inte ger effekt. Faktum är att det idag inte finns några studier på patienter med kronisk spänningshuvudvärk som fått upprepade botoxbehandlingar.

Organisationer och föreningar med personer som lider av svår huvudvärk, både av migräntyp och av spänningstyp, är i uppror mot hur vården missar denna extremt stora patientgrupp. Med all rätt!


Varför görs det inte studier på andra typer av huvudvärk än migrän och om upprepad botoxbehandling ger positiva effekter? Hur kommer det sig att det är bevisat att botoxbehandling mot migrän har positiva effekter, men inga studier finns gällande patienter med huvudvärk av spänningstyp? Varför har botox, även inom läkarkåren, fortfarande ett så fruktansvärt nedsmutsat rykte? Varför blir personer med kronisk spänningshuvudvärk, som många gånger lever med självmordstankar pga långvarig värk, avrådda att prova botoxbehandling av professionella? Varför får patienter med kronisk migrän inte den tillgång till botoxbehandling som de borde ha trots att behandlingen är godkänd av Läkemedelsverket?


Det finns ett djupt och nattsvart hål i vården och i Sverige vad gäller huvudvärkspatienter. Det är dags att ta denna patientgrupp på allvar och döda det fula rykte som finns gällande botoxbehandling idag. Gör botoxbehandling tillgänglig i alla landsting för de migränpatienter som behöver den! Kräv studier om effekten av botoxbehandling för personer med kronisk spänningshuvudvärk! Nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)