Sofia Vähäjylkkä: 12 fakta du kanske inte visste om bipolär sjukdom

torsdag 14 februari 2019

12 fakta du kanske inte visste om bipolär sjukdom

(Ny kategori "Bipolär sjukdom" finns från och med detta inlägg. Tidigare snack om sjukdomen
och framförallt ur mitt perspektiv finns under "Deep talks" och "Resan tillbaka till livet".)


1. Du behöver inte vara glad ständigt för att du är i en hypomani eller mani (uppåtfas). Ett vanligt förekommande symtom är irritabilitet, vilket kan låta lite motsägelsefullt. En del har till och med övervägande symtom av irritation och mindre av eufori och glädje.

2. Bipolär sjukdom klassas av Världshälsoorganisationen (WHO) som en av världens tio mest handikappande sjukdomar.

3. Var sjätte person med bipolär sjukdom begår självmord.

4. Bipolär sjukdom är inte bara ve och fasa, faktum är att bipolära ofta är mer kreativa än andra och har lätt att tänka utanför boxen och att smitta av detta på omgivningen. Det är inte ovanligt att framgångsrika personer har bipolär sjukdom. Kända personer som har/hade bipolär sjukdom är bland annat Charles Dickens, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Beethoven, Abraham Lincoln, Mariah Carey, Ernest Hemingway och Winston Churchill.

5. Bipolär sjukdom drabbar ca 2% av befolkningen.

6. Bipolär sjukdom är, tillsammans med schizofreni, den mest ärftliga psykiska sjukdomen.

7. Sjukdomen beror enligt forskning till 79-93% av genetiska faktorer men man vet att även miljön har stor betydelse. Att båda syskonen i ett tvillingpar drabbas har en sannolikhet på 50%. Risken att en förstagradssläkting drabbas är 10%.

8. Forskning tyder alltmer på att personer med bipolär sjukdom har lägre/störd aktivitet i sina klockgener. På cellnivå har vi alltså svårare än gemene man att styra över vår dygnsrytm och att reagera med vakenhet och trötthet på ljus och mörker (en hypotes till varför många bipolära också drabbas av årstidsbundna depressioner).

9. Bipolär sjukdom är jämt fördelat mellan könen, det vill säga att lika många kvinnor som män drabbas.

10. Litium är den mest väldokumenterade och effektiva behandlingen. Trots detta så ger den bara positiv effekt på 50% av de patienter som provar behandlingen.

11. Personer med bipolär sjukdom reagerar med hypomani/mani eller får ingen effekt alls av endast antidepressiva läkemedel.

12. Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom. Det betyder att den inte går över utan finns med dig livet ut. Däremot kan du leva långa perioder utan skov om du har rätt behandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)