Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #38

lördag 30 september 2017

Utdrag ur journaler #38


--
19 januari 2015 kl 11:45 - DAGANTECKNING Psyk Säter Avd 95
"Har till vårdpersonal signalerat om önskemål om permission. Diskuterar kring definitiv utskrivning. Patienten blir då ledsen och börjar gråta pga oro för hur den fortsatta kontakten på öppenvårdspsykiatrin ska bli. Berättar att hon strax innan jul hade ett glapp på 4 veckor med sin psykolog. Detta ledde till oro och besvikelse och känsla av att bli utelämnad. Är orolig för att det kommer att bli på liknande sätt under morgondagen (psykiatierbedömning 20/1). Patienten vill därför hellre ha permission 19-21/1.

Är nervös över att åka hem men längtar också dit och vill egentligen inte vara här. Tycker hon mår bättre än vid inskrivning och att medicinen fungerat väl: minskade ångestbesvär dagtid och minskade suicidtankar. Är dock orolig över sin sömn. Har sovit dåligt de senaste 4-5 veckorna, beskriver 5 timmar insomningstid trots sömnmedicin. Har tidigare fungerat dåligt med Theralen pga hangover-effekt. Under vårdtiden fått Propavan och Imovane varför vi beslutar att detta fortsätter en kortare tid.

Sjukskrivs från Komvux: studerar till undersköterska och håller just nu på med psykiatri vilket är enligt patienten roligt men kan vara påfrestande ibland. Sjukskrivs veckan ut och vill provjobba från och med nästa vecka 26 januari.

Patienten tror själv att hon försämrades pga stress (...), fortfarande stressad inför förändringar samt att hon kände sig utelämnad och besviken på sin psykolog."

Suicidrisk: "Låg risk. Suicidtankar har minskat sedan medicininsättningen. Har framtidsplaner, vill må bättre, tycker studierna är roliga. Vill också må bättre för sin pojkväns skull. Har under senaste permissionen själv kunnat tränga undan suicidtankarna och inte heller tagit till självskadebeteende. Flera positiva faktorer såsom sysselsättning, partner, gott stöd hos bägge föräldrarna samt god uppföljning i öppenvården."

Bedömning och åtgärd: "Förbättras med läkemedelsförändring: utsatt Cipralex, insatt Venlafaxin och Seroquel Depot. Bedöms ha lätt-måttlig depression men även haft funderingar på förekomsten av emotionellt instabil personlighetsstörning.

Permission t.o.m onsdag 21 januari. Hämtas av fadern. Telefonkontakt med sjuksköterska inför eventuell utskrivning. Tid på öppenvårdspsykiatrin i Gagnef 20 januari. Remiss till vårdcentral om förnyad thyreoidaprovtagning om 4-6 veckor. Sjukskrivs veckan ut, t.o.m 25 januari från studier.

(...)."

Åtgärdskod: AU009 Klinisk undersökning av psykiskt tillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)