Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #36

lördag 16 september 2017

Utdrag ur journaler #36

Notis: det här journalutdraget visar tydligt hur pass mycket fysiska symtom man kan få av att må psykiskt dåligt. Jag minns tydligt hur ont jag hade kroppsligt här och hur starka smärtkänslor det var. Jag blev dessutom andfådd och svettig av att gå en sträcka på runt 400 meter och var helt övertygad om att jag var fysiskt sjuk trots att jag i efterhand förstår att det var psyket som var orsaken till nio av tio symtom. Viktigt att inte glömma att fysisk och psykisk smärta kan ha mycket starkare band till varandra än man tror.


--
15 januari 2015 kl 11:13 - DAGANTECKNING Psyk Säter Avd 95

"Patienten skulle ha varit på permission 13-15/1 men kom tillbaka en dag tidigare pga sämre på eftermiddag/kväll pga ångest, nedstämdhet och 'onda tankar' i form av att skada sig själv. Lyckas dock tränga undan dessa tankar men blir rädd för dom och mår dåligt över detta. Känner skuld över att behöva vara här framförallt gentemot sin pojkvän som själv mår dåligt för att hon är inlagd. Men klarar samtidigt inte att stanna i hemmet i nuläget.

Beskriver även ont i vänster sida av bröstkorgen som idag förflyttats till hela bröstkorgen. Började för 3 dagar sen och smärtan kommer och går. Värre vid inandning. Någon gång suttit i 20 minuter men igår på permissionen suttit i hela kvällen. Tror sig att smärtan blir värre när hon får ångestsymtom.

Ej varit svullen eller smärta på underbenet. Ej varit andningspåverkad. Vid undersökning smärtar muskulatur vid palpation över vänster bröstkorg. Hjärta och lungor vid auskultation utan anmärkning. Tycker att den smärta man palperar fram är precis den hon känt. Bedöms således som muskulatur. Troligtvis ångestrelaterat. Har också varit litet förkyld och hostig vilket kan förklara smärtan.

Börjar ånyo (återigen) diskutera kring thyreoidarubbning. Övertygad om att man bör gå vidare med antikroppsutredning då alla hennes besvär skulle kunna bero på en thyreoidarubbning, dock oklart vilken hon syftar på. Beskriver symtom både som frusenhet samt svettning på natten. Känner att hon inte blir tagen på allvar avseende detta och börjar gråta.

Tycker att hon blivit något förbättrad sedan medicinbytet framför allt dagtid. Kan ej säga om ångestbesvären på kvällen är förbättrade."

Psykisk status: "God formell och emotionell kontakt. Neutral till lätt sänkt stämningsläge. Adekvata affekter. Lätt till gråt under samtalet. Ter sig litet psykomotoriskt orolig och skruvar ofta på sig på stolen. Inga vanföreställningar eller hallucinationer framkommer."

Suicidrisk: "Låg risk."

Åtgärdskod: AU009 Klinisk undersökning av psykiskt tillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)