Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #35

måndag 11 september 2017

Utdrag ur journaler #35--
9 januari 2015 kl 11:30 - DAGANTECKNING Psyk Säter Avd 95

Aktuellt: "Gårdagens samtal avbröts då patienten var illamående och yr.
Nedstämd sedan i höstas samt panikattacker. Dessa kommit när som helst men under utlandsresan till Teneriffa med familjen kunnat se ett samband med debut framförallt vid förändring, eller vid förväntan t.ex inför resa. Beskriver typiska panikattacker med dödsrädsla, skakningar i framförallt huvudet samt hyperventilering som kan hålla i sig upp till 30 minuter. Har insikt i att panikattackerna inte är farliga. Verkar själv utsatt sig för vissa situationer som har varit jobbiga så som att vistas bland folk. Dock ej professionell beteendeförändring.

Blev igår yr och illamående, varför gravtest togs som varit negativt. Seroquel Depot var planerad att höjas till 200mg, vilket ej gjordes pga yrsel och illamående. Har dock under eftermiddagen och kvällen mått bättre. Blodtrycket i nivå som tidigare, åt det låga hållet.

Rutinprover 8 januari visar förhöjt TSH. Övriga rutinprover utan anmärkning. Kompletterar med fritt T3 samt T4. Beskriver en trötthet både psykiskt och fysiskt en längre tid. Berättar även att moster har något problem med sköldkörteln och medicinerar för detta, kan ej specificera närmare.

Beskriver dålig sömn, sover mindre än vanligt, känner sig ej utvilad. Diskuterar lite olika sömnmediciner. Har tidigare provat Lergigan som ger henne huvudvärk samt Theralen som hon fått "hangover"-effekt av. Den senare misstänks dock ha givits i för hög dos varför vi ändå provar att ge 0,5 ml Theralen kl 20:00.

Tycker Cipralex har fungerat väl, har dock maxdos och trots detta försämrad varför man byter till Venlafaxin 75mg med doshöjning till 150mg på tisdag 31 januari. Mådde bättre igårkväll och funderade nästan på att vilja gå hem, är idag dock lite mer tveksam och i och med medicinbyte stannar kvar över helgen. Får gå ut själv i mån av ork."

Psykisk status: "Vårdat yttre. God formell och emotionell kontakt. God koncentrations- och minnesförmåga. Neutralt stämningsläge och adekvata affekter. Ter sig ej psykomotoriskt orolig eller ångestdriven. Normalt tankeförlopp och tankeinnehåll. Inga vanföreställningar eller hallucinationer framkommer vid samtalet. Mycket positivt inställd, är tacksam för den hjälp hon får. Tycker personalen gör ett mycket bra jobb."

Suicidrisk: Låg risk.
"Bedöms som låg risk i nuläget. Beskriver att hon utomlands fick plötsliga suicidtankar, att hänga/strypa sig med lakan. Hade inga direkta förberedelser utan endast planer. Blev mycket rädd för dessa tankar och börjar vid tal om detta gråta. Brukar inte ha dessa tankar förutom föregående vårdtillfälle som enligt journal var på avdelning 60 från december 2011. Inget suicidalt framkommer vid dagens samtal. Risken bedöms därför som låg."

Bedömning och åtgärd: "Pga längre tids trötthet samt akut illamående tagit gravtest som varit negativt. Rutinprover utan anmärkning förutom TSH som är förhöjt. Kompletterar med fritt T3 och T4. Pga försämrad trots maxdos Cipralex bytes till Venlafaxin 75mg, doshöjning till 150mg om ett par dagar. Pga dålig sömn provas Theralen 0,5ml. Kvar över helgen."

Åtgärdskod: AU009 Klinisk undersökning av psykiskt tillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)