Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #34

torsdag 31 augusti 2017

Utdrag ur journaler #34

Ni verkade vilja ha fler journalinlägg så här kommer en "del två" av journalutdrag. Den första vändan (de trettiotre tidigare inläggen) innehöll en riktigt tjock lunta papper med bland annat flera års BUP-besök och tre månaders inläggning på slutenvårdspsyk. Denna vända innehåller "bara" två veckors inläggning så det innebär att det inte blir jättemånga inlägg. Eventuellt kommer en del dagboksutdrag senare men det kan dröja då det är en hel del att gå igenom. Men - nu kör vi.


--
7 januari 2015 kl 19:30 - INSKRIVNING Psyk Avd 95 Säter

Deltagare: "Patient och undertecknad. Undertecknad har också samtal med patientens pappa."

Kontaktorsak: "Patienten söker pga försämring i sin grundsjukdom med ökad ångest och självmordstankar."

Sociala förhållanden: "Bor med sina föräldrar. Är ett barn av sju syskon. Fem bor hos föräldrarna. Patienten studerar på Komvux till undersköterska 2 tim/vecka. Patienten har en relation med pojkvän som bor i Mora och pojkvännen besöker patienten varje helg. Patienten åker inte till Mora pga rädsla att åka tåg pga risk att få panikattack."

Alkohol: "Audit 11 poäng. Patienten säger att hon druckit mindre senaste perioden då hon mår som sämst. Drack senast på nyårsafton 5-6 öl."

Droger: "Patienten förnekar aktuellt intag av droger. Har testat för cirka ett år sedan och rökte då hasch."

Vårdform: A - frivillig psykvård

Ärftlighet: "Enligt tidigare anteckningar ingen hereditet."

Tidigare/nuvarande sjukdomar: "Kontakt med BUP framförallt humörsvängningar samt visst självskadebeteende. Våren 2011 enligt tidigare anteckningar utsattes för sexuellt övergrepp, mådde dåligt därefter. Strax därefter började ätstörning som övergått till en anorexi och patienten har haft kontakt med Dala ABC t.o.m 21 augusti 2014. Patienten har vårdats inneliggande på avdelning 60, 7 december 2011 till 13 mars 2012 enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen). Under vårdtiden har man testat med olika antidepressiva. Fluoxetin som byttes till Paroxetin pga dålig effekt som byttes ytterligare i samband med utskrivning till Cipralex pga fortsatta besvär med ångest. Bra effekt av Cipralex enligt patienten. Man hade kombinerat med en liten dos Seroquel 25mg till kvällen.
Uppföljning via öppenvårdspsykiatrin Gagnef och har träffat psykolog och har påbörjat en utredning. Det finns misstanke om bipolaritet, emotionellt instabil personlighetsstörning eller ADHD. Enligt anteckningar från öppenvården känner patienten igen sig på bipolaritet.
Patienten har bokat tid den 20 januari hos läkare.
Patienten söker idag med sin pappa pga försämring i sin grundsjukdom med ångest och starka självmordstankar. Patienten har varit med familj på utlandsresa till Teneriffa sedan 16 december och kom tillbaka till Sverige på nyårsafton. Under hela semestern hade familjen inte märkt något avvikande och patienten själv säger att trots dåligt mående klarade hon det betydligt bättre än nu. Under resan kom plötsligt tankar att hon skulle hänga sig.
Patienten kunde hantera dom tankarna bra men nu sedan ankomst till Sverige mår patienten sämre med panikattacker och har funderat mer på självmord. Patienten har t.o.m kollat på internet olika metoder men hon har inte bestämt sig. Under sista tiden har patienten varit trött, har sovit mycket både dagar och nätter och så fort hon vaknar har hon ångest och får panikattacker. Patienten fick senast panikattack igår. Oftast kommer det efter att patienten har blivit stressad. Självskadebeteende i form av att skära sig på armen, senast igår och patienten har ärr på vänster arm."

Aktuella läkemedel: "Cipralex 20mg/dag sedan 1,5 månad tillbaka. Propavan 2 tabl till kvällen samt p-piller. Påbörjade behandling med dessa efter utskrivning från avdelning 60 2011."

Psykisk status: "Orienterad till alla kvalitéer. Bra formell och emotionell kontakt. Grundstämning sänkt med nedsatt ansiktsmimik. Patienten gråter under samtalet vid några tillfällen. Förnekar syn- och hörselhallucinationer. Inget öppet psykotiskt framkommer. Hjälpsökande och samarbetsvillig. Trötthet."

Suicidrisk: "Låg suicidrisk inneliggande. Svårbedömd suicidrisk vid eventuell utskrivning. Patienten fick för 2-3 veckor sedan självmordstankar i form av att hänga sig. Under sista veckan har patienten framförallt kollat på internet hur hon skulle kunna ta livet av sig, hänga sig men vet inte när och var och hur hon skulle göra eller dricka alkohol och ta en överdos. Patienten förnekar tidigare suicidförsök. Hon säger bara att för 1,5 år sedan hade tagit några tabletter X med mål att sova och inte i suicidsyfte. Patienten vill få hjälp att må bättre."

Bedömning och åtgärd: "Således ung kvinna, 21 år gammal som tidigare haft kontakt med BUP. Vårdats inneliggande 2011 på avdelning 60. Tidigare problem med anorexi och har haft kontakt med Dala ABC som är avslutad nu. Söker pga försämring i sin grundsjukdom med panikångestattacker och självmordstankar. Patienten läggs in på avdelning 95 enligt HSL för medicinjustering och observation. Rutinprover imorgon. Det pågår en utredning via öppenvården med misstanke om bipolaritet och emotionellt instabil personlighetsstörning. Eventuellt en emotionell instabil personlighetsstörning med depressiv episod. Vi avvaktar med antidepressivt byte, patienten har tidigare testat Fluoxetin som byttes mot Paroxetin och detta bytes sedan till Cipralex som enligt patient har haft bra effekt tills nu. Kompletterar behandling med Seroquel Depot 100mg ikväll och eventuellt utökas dosen från imorgon till 200mg. Fortsatt med Quetiapin 25mg, 1-2 gånger vid behov som man vid ångest under dagen kan ta regelbundet morgon, lunch och eftermiddag. Fortsatt behandling med Propavan och sätter in Zopiklon."

Diagnos: F412 Blandade ångest- och depressionstillstånd

Åtgärdskod: AU009 Klinisk undersökning av psykiskt tillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)