Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #33

lördag 26 augusti 2017

Utdrag ur journaler #33


--
13 mars 2012 kl 12:50 - SLUTANTECKNING AVD 60

Diagnos:
F509 Ätstörning, ospecificerad
F412 Blandade ångest- och depressionstillstånd

Vårdtid: 7 december 2011 / 13 mars 2012
Vårdform: HSL

Anamnes: "Tjej som går sista året på medieprogrammet på gymnasiet. Bor hemma i laestadiansk familj. Fyra hemmavarande syskon och två utflugna. Sedan 2010 kontakt med BUP pga förstämningssyndrom med självskadebeteende. Framförallt behandlad med terapi. Blev utsatt för sexuellt övergrepp våren 2011 och utvecklade därefter en ätstörning. Inkom akut på remiss från BUP i Borlänge pga anorexi och depression den 7 december 2011. Hade då minskat i vikt från xx kg till xx kg de senaste veckorna. Under den tiden också alltmer nedstämd och deprimerad."

Ankomststatus: "God formell och emotionell kontakt. Gråter. Sänkt grundstämning. Nedsatt ansiktsmimik. Inga psykotiska symtom, trött och håglös. Trots detta helt adekvat i kontakten."

Förlopp: "Inlades på avdelning 60 i Falun. Insatt på Fluoxetin samt Zopiklon mot depressiva symtom. Sedvanligt matstöd. Vid ankomst dödstankar men inga tankar på suicid. Fick snabbt kontakt med Dala ABC och började gå där under veckorna. Pga dålig effekt av Fluoxetin byte till Paroxetin. Successiv ökning av vikt vilket patienten ställer sig ambivalent till med ångest av och till. Nedstämdheten avtog och patienten började efter ca en månad gå på permissioner som avlöpt bra. 23 februari samordnad vårdplanering med personal från Dala ABC, BUP Borlänge samt öppenvården i Gagnef. Beslutas om fortsatt uppföljning inom öppenvårdspsykiatrin samt Dala ABC och utslussning från BUP. (...). Vid vårdplanering framkommer förbättring i matsituationen men kände sig fortfarande mycket nedstämd. Detta avtog dock successivt och god effekt uppnås med tillägg av Seroquel. På utskrivningsdagen berättar patienten att hon fortfarande besväras en del av ångest framförallt på morgnarna. Därför byte från Paroxetin till Cipralex. BMI 19,1 vid utskrivning."

Psykisk status: "God formell och emotionell kontakt. Neutralt stämningsläge. Adekvata affekter. Inget öppet psykotiskt. Inget suicidalt."

Suicidriskbedömning: "Fortfarande en del dödstankar men har klart avtagit jämfört med tidigare. Suicidrisk bedöms som låg."

Planering: "Fortsatt kontakt med Dala ABC, patient kommer att gå tisdag till torsdag. Återgång till skolan måndag och fredag varifrån man får lägga upp en plan för patientens fortsatta skolgång. En tid framöver även fortsatt kontakt med BUP där patienten slussas ut från, remiss till öppenvårdspsykiatrin Gagnef för fortsatt terapi samt läkaruppföljning av medicinering."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)