Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #32

lördag 19 augusti 2017

Utdrag ur journaler #32


--
5 mars 2012 kl 08:30 - BESÖK BUP Borlänge på AVD 60 Falun

"Sofia mår riktigt bra och känner att hon börjar tröttna på att vara inlagd på avdelning 60. Hon vill åka hem och det känns bra att tänka på det. På min fråga om hur Sofia tänker om den kontakt hon har med mig så känner hon att hon vill glesa ut den. Först föreslår hon att vi ses varannan vecka såsom vi försökt med tidigare under förra året men när jag undrar om hon till och med kan tänka sig att ses glesare ändå så håller Sofia med om det. Hon har bestämt sig för att vara på ABC-kliniken tisdag, onsdag och torsdag, hon vill gärna påbörja bildterapi inom ABC:s verksamhet. Hon och bildterapeuten har kommit överens om att hon prövar bildterapin vid ännu ett tillfälle innan hon bestämmer sig helt. Vi talar om att jag kommer att kontakta psykolog A på Gagnefs öppenvårdspsykiatriska mottagning angående samordnarskap för Sofias vård. Sofia är införstådd med detta utifrån det vårdplaneringsmöte som var tidigare. Utifrån Sofias mående idag och utifrån att vi kommit överens om hur hon önskar att vår kontakt ser ut den närmaste tiden samt inför avslut, blir dagens samtal kort och kommer helt att handla om hur Sofia ser och planerar fortsatt kontakt med psykiatrin."

Riskbedömning: "Låg suicidrisk."

Bedömning: "Det känns som om Sofia gått över gränsen till att må bättre. Ätandet hemma vid permissioner har fungerat de sista gångerna. Bedömer dock att det fortfarande är skört utifrån min erfarenhet av Sofia och hennes psykiska mående då hon konfronteras med sin omvärld, vilket varit mycket begränsat under inläggningstiden. Hon verkar dock ha knutit an helt till ABC-kliniken vilket var ambitionen när den kontakten togs. Sofia tar tid på sig och har behövt den långa inläggningstiden för att hinna med ett tillfrisknande så att hon kunnat känna längtan efter livet utanför avdelning 60. Mot bakgrund av detta tycker jag inte att Sofia längre uppfyller kravet på svår depression, varför den diagnosen sätts ut idag. Vad gäller skolan har föräldrarna åtagit sig att kryta kontakt med dem och hjälpa henne med planering för vårterminen. Svårbedömt med den diagnos som avsett hennes sociala situation men jag väljer ändå att sätta ut diagnosen gällande svårigheter i primärgrupp när Sofia ändå bedöms fungera så pass väl att hon snarast kan återvända till hemmet och familjen. Jag och Sofia överenskommer idag att hon får en tid hos mig om två veckor för att då stämma av läget och att vi därefter träffas glesare och glesare för att förhoppningsvis avsluta inom kort."

Diagnos:
F431 Posttraumatiskt stressyndrom
F500 Anorexia nervosa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)