Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #31

lördag 12 augusti 2017

Utdrag ur journaler #31


--
20 februari 2012 kl 08:30 - BESÖK BUP Borlänge på AVD 60 Falun

"Sofia säger att hon inte alls mår bra. Hon känner sig nedstämd och har återigen tankar på att inte vilja leva. Hon berättar att det finns diskussioner kring att hon snart skall bli utskriven. Sofia vill inte det. Säger att hon mått sämre även innan diskussionen om utskrivning började. Sofia tycker själv att det inte riktigt fungerar hemma med maten och med måendet för övrigt. Hon känner sig orolig för att komma hem. Hon känner sig också orolig för skolan och för framtiden. Inne på avdelningen har Sofia fått nya vänner med liknande problematik som hon själv. Hon känner sig trygg och tycker att det känns bra att gå till ABC-kliniken i nuläget. Sofia tycker inte att den läkare som talat med henne om utskrivning har kunnat motivera varför de vill skriva ut henne. Han har talat om att det nu är dags att komma tillbaka ut i det verkliga livet. Sofia förstår inte. Vi talar om vad han kan ha menat med att komma tillbaka ut till det verkliga livet. Vi talar också om hur Sofias behandling skulle kunna gestalta sig när hon blir utskriven. Att hon skulle kunna vara på ABC-kliniken vissa dagar i veckan och då samtidigt ha sin bildterapi. Att hon skulle kunna gå i skolan på deltid och komplettera sina betyg i vissa ämnen under hösten som kommer. Att ha en samordnare/koordinator av vården och hennes vårdbehov inom öppenvårdspsykiatrin i Gagnef och att hon och jag långsamt fasar ut vår kontakt under våren. Sofia tycker att det verkar bra. (...)."

Riskbedömning: "Låg suicidrisk under det att Sofia är inlagd på vårdavdelning 60. Säger sig dock vara mer nedstämd nu än tidigare."

Bedömning: "Sofia säger att hon mår sämre nu än tidigare men vet inte varför. Berättar att det finns planer på att inom snar framtid skriva ut henne från avdelning 60. Detta kan möjligen ha ett samband då Sofia känner sig trygg och mår ganska bra inne på avdelningen. I samband med permissioner har hon däremot haft ångest och inte klarat maten utan hetsätit och kräkts. Oron för hur det ska bli för henne i samband med utskrivning är således begriplig men föranleder därför inte fortsatt inläggning. Gott är att Sofia alltmer kommit in i ABC-klinikens verksamhet. Hon deltar där de dagar de håller öppet och hon är fortsatt positiv till bildterapi, vilket jag bedömer som en mycket lämplig terapiform för henne. Bedömer dock att hennes problematik omfattar annat än bara ätstörning vilket innebär att det återstår behov av psykiatrisk vård även efter en färdigbehandlad ätstörning. Mot bakgrund av detta behöver det finnas en samordning av vården i hemkommunens öppenvårdsteam."

Diagnos:
F322 Svår depressiv episod utan psykotiska symtom
F500 Anorexia nervosa
F431 Posttraumatiskt stressyndrom
Z638 Andra specificerade problem som har samband med den primära stödgruppen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)