Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #30

fredag 28 juli 2017

Utdrag ur journaler #30

 

--
6 februari 2012 kl 08:30 - BESÖK BUP Borlänge på AVD 60 Falun

"Sofia mår mycket bättre. Hon berättar att hon varit hemma på permission över helgen och att hon sagt till sina föräldrar vad hon behöver. Att de behöver se till att hon inte går på toaletten efter måltid och att de lägger upp portioner åt henne. Hon klarade hemmavistelsen fint. Sofia tycker att det känns konstigt att träffa mig när hon mår bra. Jag bekräftar henne i detta, att jag säkerligen är förknippad med att hon mår dåligt. Att hon träffat mig så många gånger när hon inte mått bra. Hon berättar att hon ser fram emot att imorgon åter ha bildterapi. Att hon tycker att det känns bra med ABC-kliniken och med de andra tjejerna som går där och som finns på avdelning 60. Hon tycker att DBT-behandlingen på avdelningen fungerar väl för henne. Jag frågar om det känns som att jag inte behöver komma nästa måndag vilket Sofia bekräftar. Vi överenskommer att jag återkommer till avdelning 60 om två veckor."

Riskbedömning: "Låg suicidrisk."

Bedömning: "Äntligen vänder det för Sofia. Hon knyter an till ABC-kliniken och upplever våra samtal som överflödiga. Förbereder avslut i den takt som Sofia vill."

Diagnos:
F322 Svår depressiv episod utan psykotiska symtom
F500 Anorexia nervosa
F431 Posttraumatiskt stressyndrom
Z638 Andra specificerade problem som har samband med den primära stödgruppen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)