Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #24

måndag 29 maj 2017

Utdrag ur journaler #24

Förstår att det kan bli en aning förvirrat att vid förra journalanteckningen läsa att jag har suicidtankar och att jag i denna anteckning, samma dag, förnekar det. Det beror helt enkelt på att jag ångrade mig angående inläggningen. Jag ville bara hem och absolut inte sitta inlåst tillsammans med folk som jag tänkte kunde vara hur galna som helst och typ mörda mig. Jag förnekade länge för mig själv att det var självmordstankar jag hade. Jag kallade det att jag funderade över livet och det gjorde jag länge innan jag kunde acceptera de tankarna för det de faktiskt var.

Och än en gång används ordet "pojkvän" om personen som våldtog mig. Han var aldrig en pojkvän utan någon jag träffade ett par månader. Känner att det är viktigt att säga så att ingen missförstår det och tror sig veta vem det är pga det ordet.


--
7 december 2011 kl 18:55 - INSKRIVNING AVD 60 Falun

Tidigare psykiska besvär: "Har haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin enligt henne själv i cirka 1,5 år, gått i samtalsterapi. Har fått Atarax vid något tillfälle men aldrig någon antidepressiv medicinering. Tidigare har hon diagnostiserats med ospecificerat förstämningssyndrom med visst självskadebeteende. Har gått i samtalsbehandling och hon har inte haft något självskadebeteende sedan länge. Under våren 2011 utsattes hon för ett sexuellt övergrepp av en pojkvän som haft en sexuell relation med henne tidigare. Det skedde på en fest, båda hade druckit alkohol. Händelsen polisanmäldes men mannen blev inte fälld för att det saknades bevis. Patienten mådde mycket dåligt efter detta. Strax därefter började en ätstörning som under sommaren övergått i anorexi. Hon både äter mycket litet och ibland händer det att hon överäter och kräks. Hon har börjat vid ABC-kliniken, har varit där vid två besök, första kontakten 7 oktober 2011 och senaste kontakten 6 december 2011. Hade några återbud till besöken eftersom hon också nyligen har haft en långvarig virusinfektion med hosta och förkylning. Har därför inte riktigt kommit igång med behandlingen. Nästa planerade kontakt är inte förrän den 10 januari 2012."

Somatiska sjukdomar: "Somatiskt väsentligen frisk."

Aktuellt: "Behandlats på BUP ca 1,5 år. Tidigt förstämningssyndrom samt självskadebeteende som behandlats med terapi. Inte skurit sig på flera månader. Sexuellt övergrepp våren 2011. Efter detta utvecklat ätstörning. Kontakt med ABC sedan 7 oktober 2011. Sista veckorna försämrad, minskat från xx till xx kg. Alltmer deprimerad. Svårt att berätta något för anhöriga, vill verka glad inför dem, trots att dom vet om vad som hänt henne. Drar sig undan från syskon och vänner då hon bara tänker på mat. Tycker inte att hon kan hantera den saken själv hemma längre.
Patienten inkommer nu då man tycker att hon har försämrats akut sista veckan. Själv säger hon att det har nog pågått under några veckor. Hon vägde då xx kg, nu har hon gått ner till xx. Är ständigt upptagen med tanken på mat och kan därför inte umgås med sina äldre systrar och deras gemensamma vänner som hon brukar. Känner sig alltmer håglös, deprimerad, nedstämd. Hon förstår att det även hänger ihop med maten men hon tycker inte att hon kan göra någonting åt det. Har dessutom haft tankarna på det sexuella övergreppet hon utsattes för som plågar henne. När jag efterfrågar detta så säger hon att ibland så kan hon fundera över meningen med livet. Men hon vill verkligen leva och vill bli frisk och hon förnekar att hon skulle ha uttalat några suicidtankar. Det som hindrar henne är hennes anhöriga och vänner, vill leva både för deras och för sin egen skull. I remissen beskrives att man gjort omfattande insatser inom öppenvården men att man nu remitterar henne för bedömning och eventuell inläggning här."

Aktuell medicinering: "Noll."
Allmäntillstånd: "Blek, har inga menstruationer längre."
Hjärta: "Regelbunden rytm, 58 slag/min."
Blodtryck: "93/53 mmHg."

Psykisk status: "God formell och emotionell kontakt, trött, gråter. Grundstämning sänkt med nedsatt ansiktsmimik. Inga psykotiska symtom. Ter sig litet trött, håglös, gråter ibland, ändå helt adekvat i kontakten. Inga som helst psykotiska symtom."

1 kommentar:

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)