Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #20

tisdag 2 maj 2017

Utdrag ur journaler #20


--
6 oktober 2011 kl 13:53 - STUDIEBESÖK ABC-kliniken Falun

"A-S visar runt i lokalerna och berättar om verksamheten. Sofia får också redogöra för sina ätstörningsproblem. Under besöket får Sofia erbjudande om att få en egen behandlare på ABC-kliniken, vilket hon tackar ja till. Hon är också intresserad av att gå på klinikens öppna föreläsningar på onsdageftermiddagar. Sofia kan tänka sig att ta en kamrat med sig dit. Överenskommes att ABC-kliniken kontaktar Sofia när hon kan erbjudas samtal med behandlare hos dem. Sofia önskar ha fortsatt kontakt med mig under ännu en tid."

Riskbedömning: "Risker finns med Sofias ätstörning då hon ter sig smalare än vid föregående besökstillfälle. Idag finns inte möjlighet att väga eller göra andra kontroller. Låg suicidrisk. Viss risk för annan självskada."

Bedömning: "Sofia är positiv till att ta emot hjälp på ABC-kliniken. Verksamheten är dock frivillig och jag känner viss oro för hennes viktminskning utan att någon puls-, vikt- och blodtryckskontroll gjorts den senaste månaden. Detta behöver göras vid nästa besök på BUP-mottagningen 11/10 kl 13:00."

Diagnos:
F500 Anorexia nervosa
F431 Posttraumatiskt stressyndrom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)