Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #19

torsdag 27 april 2017

Utdrag ur journaler #19


--
29 september 2011 kl 15:58 - BUP Borlänge

"Sofia har fortsatt ångest kring måltider och gällande sin vikt. Hon beskriver små portioner och glest mellan måltiderna som ibland helt uteblir. Hon har svårt att uttrycka känslolägen och vi arbetar mycket med hur hon känner sig under dagens samtal. (...). Sofia har inte själv tagit några kontakter för sin ätstörning, något som hon sade att hon skulle göra då vi senast sågs för två veckor sedan. Mot bakgrund av det överenskommer vi att jag vid dagens samtal tar telefonkontakt med ABC-kliniken i Falun för ett gemensamt studiebesök för oss båda. Vi får båda komma dit nästkommande torsdag kl 13:00."

Riskbedömning: "Risk för att Sofias självsvält ger henne fysiska men. För övrigt inget självdestruktivt eller några suicidtankar."

Bedömning: "Sofia har minskat i vikt under de två veckor som vi inte haft kontakt. Hon har stark ångest i samband med måltider och är känslomässigt ganska avstängd, vilket vi arbetar med under dagens samtal. Det är nu dags att handfast hjälpa Sofia till ABC-kliniken för hennes ätstörning, vilket jag gör nästa torsdag enligt överenskommelse med ABC vid telefonsamtal under dagens besökstid."

Diagnos:
F500 Anorexia Nervosa
F431 Posttraumatiskt stressyndrom

4 kommentarer:

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)