Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #13

söndag 5 mars 2017

Utdrag ur journaler #13


--
14 juni 2011 kl 10:40 - BUP Borlänge

"Jag har för dagens samtal förberett för traumabehandling med tejping och BoF-dockor. Detta är dock ej möjligt då Sofias ätstörningsproblem helt står i fokus för dagens samtal. Sofia har ångest inför att hon ätit mycket i samband med storasyster Jonnas studentfirande. Sofia har hetsätit kakor och annat som hon betraktar som onyttigt. Hon har kräkts upp det hon ätit. Hon berättar om att hon försöker gå ca tre gånger om dagen, minst en halvtimme men helst under en timme. Den senaste tiden har det blivit något mer, promenader upp till 7 ggr per dag. Om hon inte har möjlighet att gå vid tre tillfällen en timme per gång så ökar hon istället på antalet tillfällen som hon går. Sofia upplever sig själv och sin kropp som äcklig och frånstötande. Ibland kan hon vara nöjd med sig själv och sin kropp men på den senaste tiden mest missnöjd. Sofia kan intellektuellt förstå att hon straffar sig själv genom sitt beteende. Hon kan också ta till sig när jag pekar på samband med hennes självbild och vämjelse över sig själv och den våldtäkt hon varit utsatt för. Det hon upplever svårast är ångesten i samband med matsituationerna. Vi överenskommer att Sofia försöker skriva några rader till mig när hon känner att hon får ångest. Viktigt är att hon skriver hur hon känner sig.
Vid dagens samtal nämner Sofia att delar av hennes familj kommer att åka till Finland för att träffa släkt på mammas sida. Sofia har inte varit i Finland på 5 år och inte heller träffat sin mormor och morfar på 5 år. Trots att hon känner sig lockad av att åka med familjen så tvekar hon pga att hon inte vet om hon kommer kunna kontrollera maten och sitt ätande då. I hennes val mellan att åka med eller ej, väger kontrollerandet av maten tungt. Vi talar en stund om detta att det faktiskt är ett val hon har, att vara tillsammans med familj och släkt eller vara tillsammans med sig själv och sin ångest."

Riskbedömning: "Sofia har en tydlig ätstörning som accelererat den senaste månaden. Jag bedömer detta som en risk för hennes fysiska och psykiska hälsa. Låg risk för annat självskadebeteende eller för suicid."

Bedömning: "Sofias ångestnivå är hög. Hon har i sitt ätstörda beteende och med sitt motionerande hittat ett sätt att kontrollera ångesten. Påtagligt är också den ökade emotionella isoleringen från vänner och familj, varför jag ber henne att skriva till mig när ångesten ökar. Detta för att dels bryta isolering, dels för att få kontakt med sina känslor så att detta sedan går att återknyta i terapin. Tanken från min sida är inte att Sofia ska redovisa det hon skrivit i terapin, utan att det hon skrivit kommer att engagera henne känslomässigt och på så sätt bidra till att medvetandegöra känslorna istället för att ångestdrivet kontrollera dem med sin ätstörning. Sofias val styrs nu helt av ångest vilket behöver brytas."

Diagnos:
F399 Ospecificerat förstämningssyndrom
F431 Posttraumatiskt stressyndrom

1 kommentar:

  1. Blir lika tagen av dessa varje gång, du är så stark!! <3

    SvaraRadera

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)