Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #12

måndag 27 februari 2017

Utdrag ur journaler #12


--
9 juni 2011 kl 11:55 - BUP Borlänge

"Sofia har inte kommit på de två senaste samtalen. Hon berättar att hon glömt bort det första tillfället och att hon och mamma skulle ringa då hon inte kom ihåg nästa samtalstid. Även detta glömde de bort så Sofia blev inte varse dagens tid förrän jag skrev brev till henne. Vi talar en stund om uteblivna besök och att så faktiskt kan ske om det t.ex blir väldigt jobbigt vid ett tidigare samtal. Då känns det svårt att gå tillbaka hit. Sofia verkar känna igen detta. Det som nu är svårast för Sofia är hennes ångest i samband med matintag. Sofia har gått ner i vikt påtagligt. Vi inventerar hur hon äter och hur hon uppfattar sin egen spegelbild. Sofia uttrycker att det är olika hur hon ser sig själv i spegeln. Ibland kan hon se hela sig själv och faktiskt vara ganska nöjd, ibland ser hon bara sin mage och sina lår och känner ångest när hon tittar på sig själv i spegeln. Sofia går och promenerar mycket. Oftast tre gånger en halvtimme om dagen. Ibland blir det en timmes promenad. Allt detta med maten började efter att hon varit utsatt för våldtäkten. Jag frågar Sofia om hon skulle vara intresserad av en slags rekonstruktion av det som hände den kvällen, i syfte att bli av med luddiga minnesbilder och kanske slippa flashbacks. Jag föreslår tejping och beskriver schematiskt hur det i sådana fall ska gå till. Sofia kan inte svara på om hon vill eller inte men vi överenskommer att jag gör i ordning så att möjlighet finns vid nästa samtalstillfälle."

Riskbedömning: "Risk för att Sofias ätstörning blir mer permanent än i nuläget. Viss risk för annat självskadebeteende. Låg risk för suicid."

Bedömning: "Sofia har nu en ätstörning och jag bedömer att detta behöver följas upp noga. Samtalar mer med henne om detta vid nästa samtalstillfälle. Ätstörningen ser jag som ett uttryck för det självförakt hon upplever efter våldtäkten och som ett symtom på hennes PTSD. Bedömer inte att Sofias alkoholbruk längre behöver nämnas som en diagnos då hon nu inte på länge brukat alkohol."

Diagnos:
F399 Ospecificerat förstämningssyndrom
F431 Posttraumatiskt stressyndrom

1 kommentar:

  1. Dessa utdrag är så himla fina att läsa, så starkt att du delar med dig!

    SvaraRadera

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)