Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #9

måndag 23 januari 2017

Utdrag ur journaler #9

Artonde april kom det slutligen fram att jag varit med om en våldtäkt, knappt en månad efter att det inträffade. Det var under det här samtalet jag själv förstod vad jag varit med om och efter det här väntar en lång tid av psykisk sjukdom. Efter det här inlägget kommer journalen att bottna i ännu mörkare inlägg vilket kan vara tungt för en del att läsa, därför varnar jag om det redan nu.


---
18 april 2011 kl 18:19 - BUP Borlänge

"Sofia tycker att det är skönt att komma till mottagningen. Hon säger att hon blir lugnare här än vad hon är annars. Hon tycker att det blev ett bra samtal här senast med mamma och pappa. De hade det bra tillsammans under kvällen och dagen efter hon varit här. Helgen som varit har däremot inte varit bra. Sofia berättar att hon under lördagskvällen varit på fest och att hon där rökt hasch för första gången. Hon blev mycket ångestfylld senare under kvällen och upplevde stort obehag. Sedan dess har hon inte mått så bra. Sofia funderar över sitt umgänge och hur det kunnat bli så att hon sökt sig alltmer till ungdomar som rör sig i utkanten av vad som är lagligt och ok. Jag funderar tillsammans med henne om det kan handla om spänning och att bli uppmärksammad av framförallt killar i dessa kretsar. Sofia tänker också att det kanske kan vara så. Under samtalet så återkommer Sofia till att en kille hon haft en kort relation med försökt att tvinga sig på henne sexuellt. Framkommer att det rör sig om en våldtäkt. Sofia har vid ett flertal tillfällen nämnt händelsen men då benämnt det som om det inte gick så långt att hon blev våldtagen. Sofia känner sig smutsig och dålig efter händelsen. Hon har flera aggressiva tankar kring hur hon vill hämnas händelsen. Vi går igenom hennes känslor och de fantasier hon har kring hur hon skulle vilja uttrycka sin aggressivitet. Sofia beskriver att de fester hon bjuds på ofta kommer ganska plötsligt och inte med lång framförhållning. Sofia har vänner som hon känner att hon kan lita på och som hon också kan uttrycka sig och sin egen vilja till. Så är det inte med hennes nya vänner och de killar hon alltmer börjat umgås med. Det är i dessa kretsar som de plötsliga festerna sker och vi talar därför om Sofias egen vilja i relation till hur hon förhåller sig till festerna, killarna och de nya vännerna. Sofia är vilsen, hon vet inte riktigt vad hon vill eller hur hon känner men hon vet att hon inte åter vill riskera att må dåligt eller riskera att bli utsatt för våld."

Riskbedömning: "Låg suicidrisk. Viss risk för självskadebeteende."

Bedömning: "Sofia har ett riskbeteende, använder alkohol frekvent under helger, umgås med framförallt pojkar som har ett tydligt riskbeteende med asociala inslag. Sofia har också svårt att hävda sig och sin vilja. Vid dagens samtal framkommer att hon våldtagits. Hon påvisar krissymtom av posttraumatisk karaktär. Kan uttrycka ilska och sorg över det inträffade. Behöver stöd och hjälp med det som skett men även hjälp att förmedla det inträffade till föräldrarna."

Diagnos:
F399 Ospecificerat förstämningssyndrom
F430 Akut stressreaktion
Z721 Alkoholbruk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)