Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #7

tisdag 10 januari 2017

Utdrag ur journaler #7

Tydligheten i mina bipolära drag börjar komma fram ännu mer och det fokuseras en hel del på dom. De syntes alltså redan 2011 (kan dock själv koppla dom ända ner till när jag gick i sjunde klass) men jag fick inte min diagnos förrän 2015. Genomsnittet för tiden från att man börjar gå i terapi tills man får sin bipolära diagnos är tio (!) år så jag är ändå glad att jag fick min diagnos relativt snabbt.


---

23 mars 2011 kl 11:42 - BUP Borlänge

"Sofia beskriver fortsatt att hon har stora humörsvängningar. Den bild hon ger idag utav dessa är att det svänger under dygnet från nedstämdhet till upprymdhet. Vi kartlägger humörsvängningarna genom att illustrera dessa dag för dag Det blir då också mer tydligt för Sofia. Mot bakgrund av detta gör jag en screening (CHT) där hon får 17 poäng av 25 möjliga, medelvärde ligger på 13.
Sofia berättar om hur hon just nu inte känner särskilt mycket. Under helgen har hon varit på fest, återigen haft en sexuell relation med en kille hon inte känner särskilt väl. Detta har inte lett till att de kommer att träffas fortsatt då hon fått reda på att han gått tillbaka till sin 'gamla' flickvän. Sofia säger att hon struntar i det. Tycker det är en skillnad mot hon tidigare varit då hon blivit ledsen och upprörd eller upprymd och förväntansfull. Hon berättar också att hon druckit en del under lördag kväll när hon var på fest och också hade sex. Jag undrar hur mycket pappa och mamma vet eller förstår när det gäller hennes alkoholanvändande och hennes sexuella relationer. Sofia säger att hon inte vet men att hon gärna skulle vilja veta vad de tycker. Hon skulle egentligen inte vilja att de lade sig i mer än vad de gör men hon skulle ändå vilja veta deras åsikt. Vi överenskommer att tala med mamma och pappa om detta.
Jag ger också Sofia min bedömning gällande hennes humörsvängningar, att jag tycker att hon på sikt kanske ska träffa en läkare för utvidgad bedömning och ev. medicinering men att vi fortsätter träffas under en tid innan hon träffar en doktor."

Riskbedömning: "Låg suicidrisk men risk för självskadebeteende. Sofia utsätter sig också för risk när hon har flera sexuella kontakter med unga män som hon inte känner särskilt väl."

Bedömning: "Sofia beskriver stora humörsvängningar. De verkar vara av patologisk karaktär men kan också vara reaktiva på tillvaron kring henne. Detta behöver fortsatt utredas varför jag avvaktar med läkarkontakt under en tid. Sofia lever promiskuöst och utsätter sig själv därför på många olika sätt, verkar också som att hon konsumerar alkohol varje vecka, vilket givetvis också kan bidra till hennes humörsvängningar. Vid visuell kartläggning av svängarna så syns att de blir kortare svängningar över några dygn i samband med alkoholintag under ett dygn. Sofia uttrycker att hon önskar större tydlighet från sina båda föräldrar vilket kommer att stå i fokus för nästa familjesamtal."

Diagnos: F399 Ospecificerat förstämningssyndrom

Vårdplanering: Familjesamtal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)