Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #5

måndag 19 december 2016

Utdrag ur journaler #5


---

14 mars 2011 kl 16:12 - BUP Borlänge Akut

"Sofia berättar att hon blivit nedstämd i samband med att hon inlett en relation med en kille (...). Att han igår signalerat att han inte längre ville vara i en relation med Sofia. Pappa har inte riktigt förstått att Sofia varit nedstämd förrän igår när det blev tydligt då Sofia var så uppriven och han då upptäckte att hon skurit sig. Mamma har förstått att Sofia varit nedstämd under några veckor. Jag ber att få tala enskilt med Sofia och att vi därefter åter talar gemensamt."

"I enskilt samtal med Sofia framkommer att hon i stort sett haft en sexuell relation med den aktuelle killen. Hon har vid ett flertal tillfällen försökt att tala med honom om att hon vill ha en annan slags relation än bara sex och hon tycker därför att hon har bidragit till att vara tydlig med honom. Ändå så har han inte velat fördjupa relationen och när Sofia ställt såna krav på honom så har han också gjort slut via SMS. Sofia ångrar inte relationen men önskar att hon kunde ha en relation som innehöll mer. Allt detta gör att hon blir ångestfylld. Vi talar om att göra reda för sig dvs att kunna identifiera när det känns bra i en relation och hur den då ska ta sig i uttryck och skilja ut det från när hon inte blir mött på ett sätt som är bra för henne och hur det tar sig i uttryck. Jag förmedlar att Sofias föräldrar varit mycket oroliga för henne när jag talat med dem tidigare i telefon idag. Sofia blir mycket förvånad, hon trodde inte att de var oroliga. Istället trodde hon att pappa ville lösa problemet med hennes nedstämdhet genom att kontakta BUP och att mamma bara blivit ledsen av att hon skurit sig (...)."

"(...) Det som också framkommer i både enskilt samtal och i samtal med föräldrarna är att Sofia har stora svängningar i måendet. Det kan svänga från upprymdhet till djup nedstämdhet över en dag. (...) Sofia själv beskriver att det kan växla mycket under en dag och att det är jobbigt."

Riskbedömning: Risk för självskadebeteende medan suicidrisken är låg

Bedömning: "Sofia hamnar upprepade gånger i relationer med unga män som inte vill ha någon 'riktig' relation annan än sexuell. Hon blir djupt besviken och ångestfylld, självskadar sig i dessa sammanhang. När Sofia vill fördjupa relationen så blir hon övergiven. Sofia har svårt att värna om sig och sitt och behöver föräldrarnas stöd till detta. Då hon ofta upplever att hon inte vet vad föräldrarna tänker, tycker och känner gällande sådant hon gör eller säger så torde detta ha betydelse för hennes förmåga att tolka och känna av andra relationer såsom till unga män men även i vänskapsrelationer där hon ofta känner sig förbigången och illagjord."

Diagnos: F399 Ospecificerat förstämningssyndrom

Vårdplanering: "Bokar in ytterligare samtalstider (...). Möjligen kan en läkarbedömning behövas gällande de svängningar i måendet som Sofia och föräldrarna beskriver."

2 kommentarer:

  1. Lika intressant att läsa varje gång, men svårt att föreställa sig

    SvaraRadera
  2. sv; Ja men GÖR det, så himla snyggt ju! :)

    SvaraRadera

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)