Sofia Vähäjylkkä: Utdrag ur journaler #2

fredag 25 november 2016

Utdrag ur journaler #2

Här kommer del två av utdrag ur mina journaler. De första inläggen kommer att handla om min första tid med en samtalskontakt och jag tror att det kommer successivt att bli mer förståeligt. Runt journalutdrag 5-6 kommer man se en drastisk förändring i mitt mående, då jag blir våldtagen och därefter får ätstörningar, posttraumatisk stress och djup depression.


---

13 augusti 2010 kl 10:55 - BUP Borlänge

"Sofia gråter omedelbart när vi sätter oss ner i rummet. Jag ger henne en kort sammanhangsmarkering av vad jag vet om Sofia. Hon är angelägen att komplettera min berättelse med att hon kommer från en laestadianfamilj och att hennes föräldrar, farföräldrar och mormor är laestadianer, inte morfar. Själv har hon lämnat församlingen för ett och ett halvt år sedan. Hennes två äldre systrar hade tidigare gjort detsamma. Hon beskriver gemenskapen i församlingen som ofarlig och vänlig men att hon i efterhand upptäckt att människor, även laestadianer, har mindre angenäma sidor. Denna upptäckt har hon framförallt gjort i skolan där hon träffat på ungdomar ur församlingen som tett sig mycket annorlunda i och utanför kyrkans gemenskap. Det gör henne fortfarande brydd, hur kan det vara så?
Sofia uttrycker i samtalet stor längtan efter gemenskap och tillhörighet men upplever sig hela tiden bli sviken, besviken och illagjord, framförallt av pojkar. Hon ser nu fram emot att åka utomlands med sina äldre systrar och deras pojkvänner. Hon ser framförallt fram emot att träffa nya människor. Jag undrar över rädslan att bli besviken i samband med dessa kontakter men Sofia säger att det då bara rör sig om korta kontakter och att hon då inte behöver bli besviken. Jag undrar över om hon skulle vilja ha bara korta flyktiga kontakter för att inte bli besviken men hon uttrycker då sin längtan efter goda och varaktiga kontakter med människor hon kan lita på."

Riskbedömning: Låg risk för suicid och självskada

Bedömning: "Sofia hyser stor längtan efter förtröstan i nära relation. Min bedömning är att hon sörjer en dröm om den goda världen och den alltigenom goda relationen. Extra känsligt blir detta när hon är i en ålder där hennes intresse för det motsatta könet ökar. Kanske har hon fått den goda världen och den goda relationen presenterad för sig inom ramen för laestadianismen.
När jag ställer frågan om laestadianer skiljer sig från andra människor vad gäller elakhet, hat, avund och andra oangenäma sidor hos människor, så blir Sofia mycket brydd och kan till och med skratta åt min fråga. Hon säger sig aldrig ha tänkt på det så. Hon berättar om pojkar som uppträtt på ett sätt inom församlingen och sedan helt annorlunda utanför densamma. Detta har varit svårt för Sofia att förstå och ta in. Hon föredrar just nu korta kontakter utan fördjupad relation men hyser längtan efter motsatsen. Konflikten inom henne gör henne förtvivlad och får henne att känna stor hopplöshet."

Vårdplanering: "Träffar åter Sofia för individuellt bedömningssamtal."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PS. Fråga för Bloglovin-byten :)